Abonnementen

Hoe kan ik lid worden

Tijdens de openingstijden van de Speelotheek bent u van harte welkom om u in te laten schrijven. Er is altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Lidmaatschapsgeld wordt per doorlopende machtiging per lopend jaar (1 januari- 31 december) geïnd door de stichting speelotheek Zuidwolde

 

Lidmaatschapskosten

Klein abonnement*:    €22,50 per jaar
(3 stuks speelgoed per keer, uitleenperiode 3 weken)

Groot abonnement**:   €35,- per jaar
(4 stuks speelgoed per keer, uitleenperiode 6 weken)

Knipkaart*:                   €10,- per keer
(10 stuks speelgoed)

Cadeaukaart*:              €22,50
(jaarabonnement)

* Uitleenperiode is 3 weken.
** Uitleenperiode is 6 weken.

Regelement lidmaatschap

 1. Op vertoon van een lidmaatschapskaart kan speelgoed worden geleend.
 2. De uitleenperiode is 3 weken (6 weken bij een groot abonnement), met de mogelijkheid om 1 week te verlengen via email, indien het speelgoed niet is gereserveerd.
 3. Reservering van speelgoed is mogelijk, hier zijn geen kosten aan verbonden.
 4. Lidmaatschapsgeld wordt per doorlopende machtiging per lopend jaar (1 januari- 31 december) geïnd door de Stichting Speelotheek Zuidwolde
 5. Ook als u geen lid bent van de Speelotheek kunt u speelgoed lenen d.m.v. een cadeau- of knipkaart. Cadeau- en knipkaarten kunnen in de spelotheek worden gekocht.
 6. Opzegging van het lidmaatschap dient per email te geschieden voor 1 december bij: speelotheek-zuidwolde@hotmail.com, hiermee wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen.
 7. Wordt u voor 1 juli van het lopende jaar lid dan betaald u het volledige lidmaatschap voor het hele jaar. Wordt u na 1 juli lid dan betaald u de helft van het lidmaatschapsgeld.

Uitleen regelement

 1. Om misverstanden te voorkomen, telt u het speelgoed bij de uitleen en de vrijwilligers bij het terugbrengen. Wij adviseren u nadrukkelijk om bij de uitgifte het speelgoed te controleren op beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen.
 2. Speelmateriaal dient schoon en compleet te worden ingeleverd. Speelgoed dat niet schoon is teruggebracht moet alsnog worden schoongemaakt.
 3. Te laat retourneren kost €0,50 per week per stuk speelgoed.
 4. Wanneer speelgoed beschadigd of incompleet is, dient u dat te melden. Bij defect of incompleet speelgoed is de boete €2,50 per ontbrekend onderdeel. Als het gehele artikel kwijt of onbruikbaar is geworden, wordt de dagwaarde in rekening gebracht. 
 5. De Speel-o-Theek is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan personen en goederen door het geleende speelgoed. We gaan er vanuit dat u hier zelf voor verzekerd bent.

Speelotheek Zuidwolde wordt mede mogelijk gemaakt door: