Abonnementen

Hoe kan ik lid worden

Tijdens de openingstijden van de Speel-o-Theek bent u van harte welkom om u in te laten schrijven. Er is altijd iemand aanwezig om u te woord te staan. 

Lidmaatschapsgeld wordt per doorlopende machtiging per lopend jaar (1 januari- 31 december) geïnd door de Stichting Welzijn De Wolden.

 

Lidmaatschapskosten

Klein abonnement*:    €17,50 per jaar
(3 stuks speelgoed per keer)

Groot abonnement**:   €25,- per jaar
(6 stuks speelgoed per keer)

Knipkaart*:                   €7,50 per keer
(10 stuks speelgoed)

Knipkaart*:                   €4,- per keer
(5 stuks speelgoed)

Cadeaukaart*:              €17,50
(jaarabonnement)

* Uitleenperiode is 3 weken.
** Uitleenperiode is 6 weken.

Regelement lidmaatschap

 1. Op vertoon van een lidmaatschapskaart kan speelgoed worden geleend.
 2. De uitleenperiode is 3 weken (6 weken bij een groot abonnement), met de mogelijkheid om 1 week te verlengen, indien het speelgoed niet is gereserveerd.
 3. Reservering van speelgoed is mogelijk, hier zijn geen kosten aan verbonden.
 4. Lidmaatschapsgeld wordt per doorlopende machtiging per lopend jaar (1 januari- 31 december) geïnd door de Stichting Welzijn De Wolden.
 5. Ook als u geen lid bent van de Speel-o-Theek kunt u speelgoed lenen d.m.v. een cadeau- of knipkaart. Cadeau- en knipkaarten kunnen in de spelotheek worden gekocht.
 6. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (via mail) te geschieden voor 1 december bij stichting welzijn de Wolden, hiermee wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen.
 7. Wordt u voor 1 juli van het lopende jaar lid dan betaald u het volledige lidmaatschap voor het hele jaar. Wordt u na 1 juli lid dan betaald u de helft van het lidmaatschapsgeld.

Uitleen regelement

 1. Om misverstanden te voorkomen, telt u het speelgoed bij de uitleen en wij bij binnenkomst. Wij adviseren de klant nadrukkelijk om bij de uitgifte het speelgoed te controleren op beschadigingen en/of ontbrekende delen.
 2. Speelmateriaal dient schoon en compleet te worden ingeleverd. Speelgoed dat niet schoon is teruggebracht moet alsnog worden schoongemaakt.
 3. Te laat retourneren kost €0,50 per week per stuk speelgoed.
 4. Wanneer speelgoed beschadigd of incompleet is, dient dit door de klant te worden gemeld. Bij defect of incompleet speelgoed na gebruik stelt Stichting Welzijn De Wolden de klant aansprakelijk. De kosten om het ontbrekende of defecte onderdeel te vervangen worden in rekening gebracht. Als het gehele artikel kwijt of onbruikbaar is geworden, wordt de dagwaarde in rekening gebracht. 
 5. De Speel-o-Theek is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan personen en goederen door het geleende speelgoed. We gaan er vanuit dat u hier zelf voor verzekerd bent.